Truyền hình Việt Nam bắt đầu có mặt tại Đức và Châu âu

     Cám ơn Hanel TV.de đã mang cả quê hương đến bên tôi.